आमचे सांगितिक प्रयोग

Category:

तुम्ही कधी बिनलग्नाचा जावई पाह्यलाय का? नसेल पाहिला पण तसचं आमचं हे बिननाटकाचं नाट्यगीत पहा!
पाषाणभेदाचं "सोडा हाततल्या हाता" हे पद वाचून आपसूकच मनात एक चाल येवून गेली, गाणं गुणगुणता ती एकदम छान बसली सुद्धा! मग काय आम्हीही अस्तन्या मागे सारल्या घसा खाकरला आलापी वगैरे केली अन दिली चाल लावून.

पाषाणभेदाची कविता येथे पाहता येईल.आमची व सुरांची कुस्ती येथे खाली पहा. नाट्यगीताचा इफेक्ट यावा म्हणून जालावरील काही चित्रे ढापावी लागली कोणाचा आक्षेप असेल तर आम्हाला कळवा व कुठे सूर ढळला असेल तर तेवढं पदरात घ्या.


Comments (0)