Learn Sanskrit (संस्कृत शिका)

Category:

प्रतिक्रीया 

संस्कृत शिका

नमस्कार = भो:
सुप्रभात =सुप्रभातम् ।
शुभदुपार =सुमध्याह्नम् ।
शुभरात्री = शुभरात्रि: ।
पुन्हा भेटु = पुनर्मिलाम: ।
कसे आहात? = भवान् कथमस्ति ?
मी ठीक आहे. = कुशलोस्मि ।
गारठा आहे. = शैत्यं वर्तते ।
बाहेर गारवा आहे = बहि: शीतमस्ति
गरम(उष्मा) आहे. = उष्णमस्ति ।
पाउस पडत आहे. = वर्षति ।
आपलं नाव काय आहे? = भवत: नाम किम्?
माझं नाव अभिजित आहे. = मम नाम अभिजित: अस्ति ।
आपण कोठे राहता? = भवान् कुत्र वससि ।
मी सेंटलुईस जवळ राहतो. = अहं सेंटलुईस समया वसामि ।
आपलं वय किती आहे? = भवत: कति आयु: वर्तते?
ती इमारत उंच आहे. = तद् भवनमुन्नतमस्ति । (तद् भवनम् उन्नतम् अस्ति ।)
ती देखणी आहे. = सा सुंदरा अस्ति ।
बस स्थानक येथून किती दूर आहे? = कति दूरं बसयानस्थानकम् इत: ?
विमानतळापर्यंत पोचायला किती अवकाश आहे? = कति वेला भविष्यति वायुयान-उड्डयनकेन्द्रं गन्तुं इत:।
श्रीयुत देशमुख तेथे आहेत का? = किं श्रीमान् देशमुख: तत्र सन्ति ।
याची किंमत किती आहे? = अस्य कति मूल्यं वर्तते?
क्षमा करा. = क्षमां करोतु
तू सुंदर दिसतेस. = त्वं सुन्दरं प्रतीयते।

आभार: Baraha

मराठी शव्दांचे अर्थ..

Category:

प्रतिक्रीया 

तसं आपण इतरांच्या ब्लॉग वर जाउन टाइमपासच करत असतो...काही सृजनशील कृती आपल्या हातून घडत नाही...म्हणून म्हटलं जरा काही मराठी शब्दांचे अर्थ इथे द्यावेत...मराठी भाषेतून लोप पावत चाललेल्या काही शब्दांना जरा उजाळा देउन भाषेचे ऋण व्यक्त करण्याचा हा एक प्रामाणिक प्रयत्न..

विचक्षण= चाणाक्ष किंवा चतुर
जरत्कारू= रोगाने पछाडलेला माणूस.
आबादानी= संपृक्तता, Prosperity
अनभिषिक्त = अन् + अभिषिक्त = न अभिषेक झालेलाराजाला विधिवत अभिषेक झाला नसेल तर त्याला मान्यता दिली जात नसे. (म्हणून शिवाजी महाराजांनी गागा भट्टाकडून अभिषेक करून घेतला.स्वपराक्रमाने राजाप्रमाणे शोभणार्या व्यक्तीला हे विशेषण प्रेमाने लावतात. )

व्यमिश्र = गुंतागुंतीचा (complex)
गतानुगतिक= गत + अनुगतिक== गेलेले, पूर्वीचेअनुगतिक = अनुसरणारा, पालन करणारा ,त्याप्रमाणे वागणारापूर्वापार चालत आलेल्या गोष्टीत काहीच बदल न करता स्वीकारल्यामुळे प्रगती न झालेला.

सव्यसाची = Ambidextrous (सव्यसाची हे अर्जुनाचं नाव आहे. सव्य आणि अपसव्य= डावं आणि उजवं. अर्जुन दोन्ही हातांनी बाण मारु शकत असे म्हणून त्याला सव्यसाची असं म्हणत. )

अनघा = निष्पाप
अरण्यरुदन= अरण्यात केलेले रुदन (मोठ्यााने रडणे )( ते जसे कोणाच्या कानावर पडत नाही तसं एखादी गोष्ट सांगूनही उपयोग झाला नाही की हा शब्द वापरतात.त्याने जीव तोडून विरोध केला, पण ते शेवटी अरण्यरुदनच ठरले)

स्वान्त:सुखाय = स्वत:च्या सुखासाठी

आपल्याला काही शब्दांची भर घालाविशी वाटाली किंवा एखाद्या शब्दाचा अर्थ विचारावयचा असेल तर जास्त विचार न करता विचारुन टाका!!!
(आभार- राधिकाजी व मराठी इंटलेकच्युअल्स)

अस्मादिकाची विचारसरणी...

Category:

प्रतिक्रीया 

अगा स्वधर्मु हा आपुला
जरि का कठिणु जाहला
तरि हाचि अनुष्ठिला
भला देखे ।
स्वयें शस्त्र देशार्थ हातीं धरावे
पिटावें रिपूला रणीं वा मरावे
तुझ्या रक्षणा तूंच रे सिद्ध होईं
तदा देव संकटीं धावून येई
जय जय रघुवीर समर्थ
जय जय रघुवीर समर्थ ॥