संस्मरणीय मैफल

Category:

प्रतिक्रीया 

संस्मरणीय मैफल

गायन: भुवनेश कोमकली
तबला: संजय देशपांडे
पेटी: व्यासमूर्ती कट्टी

भुवनेश कोमलली डॅलसला येणार हे कळाल्यापासून या मैफिली बद्दल खूप उत्सुकता होती.  खरं तर या पूर्वीच म्हणजे इंटरनेटवर त्यांचं गाणं जेव्हा ऐकलं होत तेव्हापासूनच प्रत्यक्ष मैफीलीचा योग केव्हा येतो याची मी वाट पहात होतो. भुवनेशजी वैदेहीच्या आवडत्या गायकांपैकी असल्याने ही उत्सुकता अधिकच होती. शेवटी आज ११ सप्टेबर २०१५ ला हा योग डीएफडब्ल्यू मैफिलीमुळे आला. अगदी घरगुती वातावरणात आजची मैफल पार पडली. 

(छायाचित्र अक्षय रिसबुड)
मैफिलीच्या सुरुवातीलाच तंबो-यांचे सुंदर स्वर घुमत होते. उत्तम ध्वनी योजने मुळे त्यांचा प्रभाव छान जाणवत होता (संजय दाते यांचे आभार). अगदी पहिल्या रांगेत मी सरसावून बसलो. भुवनेशजी व सर्व कलाकार स्थानापन्न झाले. तबल्यावरती श्री संजय देशपांडे व पेटीवरती श्री व्यासमूर्ती कट्टी हे उत्तम कलाकार साथीला होते. भुवनेशजींनी डोळे मिटून पहिला स्वर असा काही लावला की पुढे काय येणार आहे याची कल्पना आली. 
तेवढ्यावरती जरी मैफल संपली असती तरी मी तृप्त होवून टाळ्या वाजवल्या असत्या. काही क्षणातच ही नंद रागाची आलापी कानावर आली.  "ढूंड बन सैंया तोहे सकल बन बन" ही विलंबित तीन तालातील बंदिश सुरु झाली.  सचिन तेंडुलकर पिचवर आल्यावर आपल्या जशा अपेक्षा वाढलेल्या असतात अगदी तसं वाटत होतं. अगदी सुरेख मांडणी, बढत, अनेक सुंदर जागांनी ही बंदिश सजवलेली होती. एकेका जागेमागे किती मेहनत, किती विचार असेल हे जाणवत होतं. अत्यंत स्वाभाविकपणे राग पुढे सरकत होता. जे काही पुढे येतंय ते सगळं आपोआप व नैसर्गिकरित्या येत होतं. त्यात कुठेही ओढाताण जाणवली नाही. गायकीत कमालीची सहजता जाणवत हो्ती. काही अश्चार्याचा सुखद धक्का देणा-या जागा अगदी सहज आल्या. सचिन फॉर्मात आल्यावर जसे आत्मविश्वासाने फटके मारायला लागतो तसा रागाचा विस्तार होत होता. "ढूंड बन सैंया" मधील एखादा मधूनच येणारा जोरकस "सैंया" सुखकारक होता. आपण काय गातोय हे गायकाला उत्तम प्रकारे माहित असल्यावर गाण्यात जी स्वाभाविकता येते ती पदोपदी दिसत होती. साधारण राग सुरु झाला की रागाच्या मांडणीकडे मी जास्त लक्ष देतो. जेणेकरुन आपल्याला चार गोष्टी जास्त समजतील हा हेतू असतो. नंतर नंतर हे लक्ष बिक्ष देणं मी आपोआप विसरून नुसतं कधी ऐकू लागलो हे समजलंच नाही. सर्वात पुढच्या रांगेत असल्याने मैफिल फक्त माझ्यासाठीच चालू आहे असं वाटत होत. तदनंतर "अजहून आये श्याम बहुत दिन बीते" ही द्रुत तीन तालातील बंदिश सुरु झाली. "राजन.." गाणार नाहीत की काय असं वाटून थोडा खट्टू झालो पण या बंदिशीचा आनंद लुटला. यात संजय देशपांडे व व्यासमूर्ती कट्टी यांनी उत्तम संगत करून रंगत आणली होती. "राजन अब तो आजा" ही आवडती बंदिश सुरु झाल्यावर तर विचारायलाच नको. मन प्रसन्न प्रसन्न. यातल्या ब-याच जागा महित असल्याने ओळखीच्या जागा अल्या तर ओळखीचं कुणी भेटल्याचा आनंद तर नवीन अनपेक्षित जागा अल्या तर नाविन्याचा आनंद असा दुहेरी आनंद ही बंदिश देऊन गेली. तद नंतर गौरी बसंत मधील "आज पेरीले" ही मध्य लय तीनतालातील बंदिश गायली. या जोड रागाचे स्वरूप मला माहित नसल्याने फारसे काही बोलता येणार नाही पण बसंतवर जाणा-या सुरावटी छान होत्या.  त्यानंतर "अवधूता कुदरत की गत न्यारी" हे निर्गुणी भजन ते गायले. इथे कुमारजींची खूप आठवण आली. यानंतर मध्यंतर झाला.


मध्यंतरामध्ये गरमागरम बटाट्यावड्यांवर ताव मारला. सोबतीला जिलबी व वाफाळता चहा होताच. जया दाते व संजय दाते यांचे विशेष आभार. दर वेळी मेन्यु झकास असतो. चहा घेताना भुवनेशजींशी गप्पा झाल्या. मी हेमंत पेंडसेंकडे शिकतो हे सांगितल्यानंतर त्यांनी आपुलकीने चौकशी केली. पूर्वीची काही ओळख नसतानाही खूप मनमोकळे पणाने बोलले. छान वाटल.
मध्यंतरामध्ये अनेक ज्येष्ठ रसिकांनी कुमारजींच्या व वसुंधराताईंच्या आठवणी जागवल्या. दिनेशजींचे डोळे पाणवले. त्यांनी भुवनेशजींना जवळ घेऊन भावना मोकळ्या केल्या. वातावरण थोडे जड झाले होते. यामुळेच की काय मध्यंतरा नंतरच्या मैफिलीला मालकंसाने सुरुवात झाली. विलंबित एकतालातली "काहे री धन जागी" ही बंदिश ते खूप खुबीने गायले.  गाताना मान हलवण्याची विशेष पद्धत मध्ये मध्ये कुमारजींची आठवण करुन देत होती. अधुन मधुन मधुपजींचं गाणं ऐकत असल्याचा भास होत होता. संयत गायकीने मालकंसाच्या खोलीची जाणीव करुन दिली. नंतर द्रुत तीनतालातल्या "फूल बेदाग" ने मैफिलीत रंगत आणली. सुंदर लयकारी व ताना यांनी एक चैतन्य आणले. तदनंतर उतरा कल्याण रागातील "बैरन कैसा जादू डारा" ही कृष्णलीलांच वर्णन करणारी बंदिश गायले. या रागाबद्दल काही माहिती नसल्याने काही बोलता येणार नाही. यानंतर सर्वांची आवडती "सांवरे ऐजय्यो" ही बंदिश ’भुवनेश कोमकली’ स्टाईल ने गाऊन मैफिली मध्ये रंगत आणली. तबला व पेटीची उत्तम संगत एखाद्या गाण्याला किती छान सजवते हे पहायला मिळाले. द्रुत लयीत अंगावर कोसळणारे सुरांचे धबधबे व लयकारी मनाला रोमांचित करत होते. सांवरे प्रत्यक्षात ऐकायची खूप इच्छा होती. ती साध्य झाली. कुठल्याही सुरांवर/ शब्दांवर अनावश्यक जोर न टाकता ते गात होते.  गायक स्वत:च गाणं जेव्हा खरं एन्जॉय करतो तेव्हा ते श्रोत्यांपर्यंत जास्त पोचतं असं मला वाटतं. मानेची विशिष्ट लकबीत होणारी हालचाल ते स्वत: गाणं एन्जॉय करत होते हे दर्शवित होती. 

प्रत्येक चांगल्या गोष्टीला अंत असतो. त्या प्रमाणे भैरवीचा आलाप सुरु झाल्यावर मैफल संपत आल्याची जाणीव झाली. "धुन सुनके मनवा मगन हुवा जी" हे कबीराचं भजन भैरवीत गायलं. मनात खूप खोलवर रुजणारं भजन मनात घर करुन राहिलं. मैफल संपली पण ती संपू नये असंच वाटत होतं.

एक लक्षात राहिल अशी ही मैफल झाली. मैफिली नंतर काय बोलावं कोणाला काही सुचत नव्हतं. स्पीचलेस, अद्वितीय अशा प्रतिक्रिया काही रसिकांनी दिल्या. आवरा आवर केल्यावर भुवनेशजींची थोड्या गप्पा मारल्या. खूपच मोकळे पणाने व आपुलकीने बोलले. वैदेही नेमकी फिनिक्स ला गेलेली असल्याने तिला या मैफलीला येता आलं नाही याचं मला जास्त वाईट वाटल. तिच्या सांगण्यावरुन भुवनेशजींची सही घेतली. घरी निघालो. गाडी सुरु करुन निघालो खरा पण मनात संपूर्ण मैफल घोळत होती. 


नंद: विलंबित तीनताल
ढूंड बन सैंया तोहे सकल बन बन ।
बिधना तिहारी कोउ ना जाने
दे हो दरस मोरे प्यारे ॥

नंद: द्रुत तीनताल
अजहून आये श्याम 
बहुत दिन बीते ।
पलकन डगर बुहारू
और मग झारू सुहावे धाम॥


नंद: द्रुत तीनताल
राजन अब तो आजा रे 
थिर न रहत कजरा आंखन में।
अब ना सहूं रे पिया
छब तोरी आगयी आंखन में ।।

गौरी बसंत: मध्यलय तीनताल
आज पेरीले रंग बसंतीचीरा
आय रितुराज, कोयलरिया कूके
रंगादे रंगादे आरे रंगरेजा
आय रितुराज, कोयलरिया कूके


निर्गुणी भजन:
अवधूता, कुदरत की गत न्यारी
रंक निवाज करे वो राजा, भूपति करें भिकारी
येथे लवंगहि फल नहिं लागे, चंदन फूले न फूले
मच्छ शिकारी रमे जंगल में, सिंध समुद्रहि झूले
रेडा रूख भया, मलयागर चहूं दिशी फूटी बसा |
तीन लोक ब्रह्मांड खंड में, देखे अंध तमाशा ||
पंगुल मेरू सुमेल उलंघे, त्रिभुवन मुक्ता डोले |
गूंगा ग्यान विग्यान प्रकाशे, अनहद बाणी बोले ||
बांधी आकाश पताल पठावै, शेष स्वर्ग पर राजै |
कहे कबीरा रामु है राजा, जो कछू करें सो छाजै ||

मालकंस: विलंबित एकताल
काहे री धन जागी हो
ऐसन रात अंधियारी, जियरा नाहिं डरे हो तोरा ॥
आज मोरा रे पिया आंखन में आयो रे
निंदिया हराय, शोक उभराय गयो रे मोरा ॥

मालकंस: द्रुत तीनताल
फूल बेदाग ये बन
बन घन भरे खिरै सुंदर ॥
तरू पर लागे सोहे
बेलरिया खिरै फरै सुंदर ॥

उतरा कल्याण: अध्धा
बैरन कैसा जादू डारा
तू ने मोहा शाम हमारा ॥
कुवरी के संग आना जाना
हमसो करत बहाना ॥

सांवरे अई जइयो
जमुना किनारे मेरो गांव
जमुना किनारे मेरी ऊंची हवेली
भई बृज की गोपिका नवेली
राधा रंगीली मेरो नाम
बंसी बजा के जइयो
सांवरे आ जइयो सांवरे

मली मली के असनान करावहु
घिस घिस चन्दन कोर लगाऊ
पूजा करून सुबह शाम
माखन खाके जइयो सांवरे

खस खस रो महलों बनावहु
चुन चुन कलियन सेज बिछाऊँ
धीरे धीरे अईजइयो सांवरे


भैरवी भजन:
धुन सुनके मनवा मगन हुवा जी 
लागी समाधी गुरु चरणकी
अंत सखा दुख दूर हुवा जी ॥
सार शब्द एक कोई लागे
एचरा हंसा पाल हुवा जी ॥
शून्य शिखर पर झालर झलके
बरसत अमरित प्रेम छुवा जी ॥
कहे कबीर सुनो भई साधो
चाख चाख अल मस्त हुवा जी ॥

आंग्लमनाची भाषांतरे

Category:

प्रतिक्रीया 

स्थळ: सुप्रसिद्ध "अवॉर्डविनिंग ट्रान्सलेटर्स" इंडिट्रान्सचं ऑफिस. (आमचे येथे कूल आणि कॅची व्हर्न्याकुलर अ‍ॅड्स करुन मिळतील.)

पात्र: मार्केटिंग विभागात नव्या जाहिरातींवर काम करायला न मिळालेले, केवळ आडनावाने मराठी असल्याने मराठी जाहिरातींच काम करावं लागणारे दोन कॉन्व्हेंटसंस्कृत सजीव.

सजीव क्र.१ सुमित: आज काय काम दिलंय जयेश सरांनी?
सजीव क्र.२ प्रिया: अरे चार पाच अ‍ॅड्स ट्रान्स्लेट करायच्यात. मी जरा ईमेल बघते. मग बघु.
स.क्र.१ सुमित: चलेगा ना. नो प्रॉब्स.
स.क्र.२ प्रिया: ए सुमित मेरा हो गया इमेल देख के. चल कॉफी लेते है. मेरा तो काम ही कॉफी के बिना शुरु नही हो सकता.
सुमित: तुम चलो. मै बॅज लेके आता हूं.
(कॉफी यंत्रापाशी)
सुमित: आज काय आरामसे का काम?
प्रिया: हां रे. वो ट्रान्सलेशनका बोला था ना मैने. हां. अरे मराठीही है तो कर देंगे आजही.
सुमित: टेंशन नाय. करुन टाकू आजच. मिटिंग रुम बुक केली ना तू?
प्रिया: हो रे चल आता तिकडेच मग.
(मिटिंग रुम मध्ये)
सुमित: हां जरा पहिली वाली प्ले कर. काय आहेत हिंदी शब्द?
प्रिया: "पैरी पौना ताऊजी".
सुमित: आयला इसको मराठी मे ट्रान्स्लेट कैसा करने का? थोडा डिफिकल्ट है यार.
प्रिया: "पाया पडतो काका” नाही यार हे "काका" बसत नाही इथे !
सुमित: हो ना. मुलगी पहायला गेल्यावर मुलगा मुलीच्या वडिलांना काका नाही म्हणणार.
प्रिया: मग काय बसवायचं? अंकल?
सुमित: अंकल थोडी मराठी शब्द आहे?
सुमित: ते बुक कुठे गेलें मराठी ट्रान्सलेशनचं. वो आपटेजीने बनायाथा ना वो लेको आओ. त्यात त्यांनी दिया था ना वो. वाजिब म्हणजे माफक, मुफ्त म्हणजे मोफत वगैरे त्यात असेल ताऊजी.
प्रिया: (पुस्तक चाळत) अरे यार या बुक मध्ये पण ताऊजीचं काही ट्रान्सलेशन नाही.
प्रिया: हो ना काही सुचतच नाही. बघु बघु हे नंतर बघु. आधी पुढची वाक्य करुन टाकू.
प्रिया: पुढचं वाक्य काय आहे?
सुमित: "दिदि शर्ट देखा कितनी टाईट पेहेनता है".
प्रिया: याचं, "दिदि शर्ट पाहिलास किती टाईट पेहेनतो." असं करुन टाकू.
सुमित: ए वेडी का तू? पेहेनना म्हणजे परिधान करणे, घालणे असं आपटेबुक मध्ये लिहिलंय. थोडं तरी मराठी राहू दे यार.
प्रिया: "दिदि शर्ट पाहिलास किती टाईट घालतो". आता ठिक आहे?
सुमित: अमम....ठीक है पण दिदि ऐवजी ताई घेतलं तर?
प्रिया: छे रे ! "ताई" फारच मराठी वाटतं ते. छे छे. दिदिच मस्त आहे.
सुमित: अगं पण ही अ‍ॅड मराठीच आहे ना ही?
प्रिया: चुकतोयस मित्रा. आपल्याला ही अ‍ॅड मराठी नाही, आधी कूल बनवायची आहे.
सुमित: बर बाबा. जैसा आप ठीक समझो. बर मग त्या हिशोबाने टाईट चं तंग न करता तसंच ठेवायचं. बरोबर?
प्रिया: अब आया ना समझ. आपल्याला मराठी वाटणारी कूल अ‍ॅड करायची आहे. चल चल पुढचं वाक्य सांग.
सुमित: "आपने आप को कुछ ज्यादाही कुल समझता है".
प्रिया: ज्यादाही ला मराठीत काय म्हणतात?
सुमित: ज्यादा मराठीच आहे. फक्त ज वर जोर दिला की झाली हिंदीचं मराठी. आपण असं करु "स्वत:ला जरा ज्यादाच कुल समजतो”.
प्रिया:: वा वा. क्या बात है. चलेगा.
सुमित: पुढे काय आहे? "कुछ मीठा हो जाए".
प्रिया: याचं काय करता येईल?
सुमित: "काही गोड होऊन जाऊ द्या" चालेल का?
प्रिया: नाही रे. समथिंग डझन्ट साऊंड गुड. एक मिनिट हां मी त्या राधिकाला फोन करुन विचारते. हाय राधिका अगं कशी आहेस? अगं एक पटकन हेल्प कर ना.  कुछ मीठा हो जाए ला मराठीत काय म्हणतात? काही नाही गं एका कलिग ला मदत करतेय. यांना साधं ट्रान्सलेशन जमत नव्हतं. सगळं केलं मी एवढं एकच अडलं होतं. अच्छा ठिक आहे. करते तुला नंतर. थॅंक्स यार.
प्रिया: सुमित लिहून घे. "चला तोंड गोड करुया".
सुमित: वा वा. क्या बात है. हे तर आपटेंना पण जमलं नसतं. झालं आता फक्त पैरी पौना ताऊजी राहिलं.
प्रिया: मी काय म्हणते एक झकास आयडिया आहे. हे असंच्या असंच ठेवूया. कोणाला काय कळणार आहे?
सुमित: असं कसं? पैरी पौना बरोबर नाही वाटत. जयेश सरांना विचारु या?
सुमित: जयेश सर एक क्यू क्यू आहे सर.
जयेश: येस गो अहेड.
प्रिया: सर पैरी पौना ताऊजी चं ट्रान्सलेशन करायचं होतं, मला वाटतं की ट्रान्सलेशन करत बसण्यापेक्षा ते तसंच ठेवलं तर?
सुमित: पण सर माझं म्हणणं होतं की मराठी मुलगा मुलीच्या आई वडिलांना पैरी पौना ताऊजी कशाला म्हणेल?
जयेश: हेच हेच तर तुम्हाला सुचत नाही. आऊट ऑफ द बॉक्स विचार करा. गुड जॉब प्रिया. अरे. मुलगा मराठी असावा अशी काही अट नाही. आजकाल मराठी मुली नॉर्थवाल्यांशी ब-याच प्रमाणात लग्न करत आहेत. तेव्हा मुलगा मुलीच्या वडिलांना पैरी पौना म्हणू शकतो. आणि ते कूल पण दिसतं. ओके करा हे आणि करा अ‍ॅड फायनल. हाय काय आणि नाय काय !