आंग्लमनाची भाषांतरे

Category:

प्रतिक्रीया 

स्थळ: सुप्रसिद्ध "अवॉर्डविनिंग ट्रान्सलेटर्स" इंडिट्रान्सचं ऑफिस. (आमचे येथे कूल आणि कॅची व्हर्न्याकुलर अ‍ॅड्स करुन मिळतील.)

पात्र: मार्केटिंग विभागात नव्या जाहिरातींवर काम करायला न मिळालेले, केवळ आडनावाने मराठी असल्याने मराठी जाहिरातींच काम करावं लागणारे दोन कॉन्व्हेंटसंस्कृत सजीव.

सजीव क्र.१ सुमित: आज काय काम दिलंय जयेश सरांनी?
सजीव क्र.२ प्रिया: अरे चार पाच अ‍ॅड्स ट्रान्स्लेट करायच्यात. मी जरा ईमेल बघते. मग बघु.
स.क्र.१ सुमित: चलेगा ना. नो प्रॉब्स.
स.क्र.२ प्रिया: ए सुमित मेरा हो गया इमेल देख के. चल कॉफी लेते है. मेरा तो काम ही कॉफी के बिना शुरु नही हो सकता.
सुमित: तुम चलो. मै बॅज लेके आता हूं.
(कॉफी यंत्रापाशी)
सुमित: आज काय आरामसे का काम?
प्रिया: हां रे. वो ट्रान्सलेशनका बोला था ना मैने. हां. अरे मराठीही है तो कर देंगे आजही.
सुमित: टेंशन नाय. करुन टाकू आजच. मिटिंग रुम बुक केली ना तू?
प्रिया: हो रे चल आता तिकडेच मग.
(मिटिंग रुम मध्ये)
सुमित: हां जरा पहिली वाली प्ले कर. काय आहेत हिंदी शब्द?
प्रिया: "पैरी पौना ताऊजी".
सुमित: आयला इसको मराठी मे ट्रान्स्लेट कैसा करने का? थोडा डिफिकल्ट है यार.
प्रिया: "पाया पडतो काका” नाही यार हे "काका" बसत नाही इथे !
सुमित: हो ना. मुलगी पहायला गेल्यावर मुलगा मुलीच्या वडिलांना काका नाही म्हणणार.
प्रिया: मग काय बसवायचं? अंकल?
सुमित: अंकल थोडी मराठी शब्द आहे?
सुमित: ते बुक कुठे गेलें मराठी ट्रान्सलेशनचं. वो आपटेजीने बनायाथा ना वो लेको आओ. त्यात त्यांनी दिया था ना वो. वाजिब म्हणजे माफक, मुफ्त म्हणजे मोफत वगैरे त्यात असेल ताऊजी.
प्रिया: (पुस्तक चाळत) अरे यार या बुक मध्ये पण ताऊजीचं काही ट्रान्सलेशन नाही.
प्रिया: हो ना काही सुचतच नाही. बघु बघु हे नंतर बघु. आधी पुढची वाक्य करुन टाकू.
प्रिया: पुढचं वाक्य काय आहे?
सुमित: "दिदि शर्ट देखा कितनी टाईट पेहेनता है".
प्रिया: याचं, "दिदि शर्ट पाहिलास किती टाईट पेहेनतो." असं करुन टाकू.
सुमित: ए वेडी का तू? पेहेनना म्हणजे परिधान करणे, घालणे असं आपटेबुक मध्ये लिहिलंय. थोडं तरी मराठी राहू दे यार.
प्रिया: "दिदि शर्ट पाहिलास किती टाईट घालतो". आता ठिक आहे?
सुमित: अमम....ठीक है पण दिदि ऐवजी ताई घेतलं तर?
प्रिया: छे रे ! "ताई" फारच मराठी वाटतं ते. छे छे. दिदिच मस्त आहे.
सुमित: अगं पण ही अ‍ॅड मराठीच आहे ना ही?
प्रिया: चुकतोयस मित्रा. आपल्याला ही अ‍ॅड मराठी नाही, आधी कूल बनवायची आहे.
सुमित: बर बाबा. जैसा आप ठीक समझो. बर मग त्या हिशोबाने टाईट चं तंग न करता तसंच ठेवायचं. बरोबर?
प्रिया: अब आया ना समझ. आपल्याला मराठी वाटणारी कूल अ‍ॅड करायची आहे. चल चल पुढचं वाक्य सांग.
सुमित: "आपने आप को कुछ ज्यादाही कुल समझता है".
प्रिया: ज्यादाही ला मराठीत काय म्हणतात?
सुमित: ज्यादा मराठीच आहे. फक्त ज वर जोर दिला की झाली हिंदीचं मराठी. आपण असं करु "स्वत:ला जरा ज्यादाच कुल समजतो”.
प्रिया:: वा वा. क्या बात है. चलेगा.
सुमित: पुढे काय आहे? "कुछ मीठा हो जाए".
प्रिया: याचं काय करता येईल?
सुमित: "काही गोड होऊन जाऊ द्या" चालेल का?
प्रिया: नाही रे. समथिंग डझन्ट साऊंड गुड. एक मिनिट हां मी त्या राधिकाला फोन करुन विचारते. हाय राधिका अगं कशी आहेस? अगं एक पटकन हेल्प कर ना.  कुछ मीठा हो जाए ला मराठीत काय म्हणतात? काही नाही गं एका कलिग ला मदत करतेय. यांना साधं ट्रान्सलेशन जमत नव्हतं. सगळं केलं मी एवढं एकच अडलं होतं. अच्छा ठिक आहे. करते तुला नंतर. थॅंक्स यार.
प्रिया: सुमित लिहून घे. "चला तोंड गोड करुया".
सुमित: वा वा. क्या बात है. हे तर आपटेंना पण जमलं नसतं. झालं आता फक्त पैरी पौना ताऊजी राहिलं.
प्रिया: मी काय म्हणते एक झकास आयडिया आहे. हे असंच्या असंच ठेवूया. कोणाला काय कळणार आहे?
सुमित: असं कसं? पैरी पौना बरोबर नाही वाटत. जयेश सरांना विचारु या?
सुमित: जयेश सर एक क्यू क्यू आहे सर.
जयेश: येस गो अहेड.
प्रिया: सर पैरी पौना ताऊजी चं ट्रान्सलेशन करायचं होतं, मला वाटतं की ट्रान्सलेशन करत बसण्यापेक्षा ते तसंच ठेवलं तर?
सुमित: पण सर माझं म्हणणं होतं की मराठी मुलगा मुलीच्या आई वडिलांना पैरी पौना ताऊजी कशाला म्हणेल?
जयेश: हेच हेच तर तुम्हाला सुचत नाही. आऊट ऑफ द बॉक्स विचार करा. गुड जॉब प्रिया. अरे. मुलगा मराठी असावा अशी काही अट नाही. आजकाल मराठी मुली नॉर्थवाल्यांशी ब-याच प्रमाणात लग्न करत आहेत. तेव्हा मुलगा मुलीच्या वडिलांना पैरी पौना म्हणू शकतो. आणि ते कूल पण दिसतं. ओके करा हे आणि करा अ‍ॅड फायनल. हाय काय आणि नाय काय !