हे रोज कविता करणारे !!! (विडंबन- हे गंधित वारे फिरणारे )

Category:

प्रतिक्रीया 

हे रोज कविता करणारे (प्रेरणा: हे गंधित वारे फिरणारे )


लोकहो, सादर आहे नवे विडंबन "हे रोज कविता करणारे" ! गाणं संदीप खरे सलील कुलकर्णी यांचं असलं तरी विडंबनाचा रोख त्यांच्यावर नसून मराठी ब्लॉगविश्व मिम, मिपा सारख्या उपक्रमांवर घडणा-या घटनांवर आहे ! सदर विडंबन कोणासही उद्देशून नसून करमणूक म्हणून बनवले आहे.

आता विडंबनाचा आस्वाद कसा लुटावा? मागच्या वेळी प्रमाणे व्हिडो बनवला आहे. बघाच एकदा.


हे गाणं फारसं परिचित नाही त्यामुळे आधी मूळ गाणे ऐका


नंतर आमचे विडंबन येथे ऐका

आमचे विडंब

हे रोज कविता करणारे
जन झरझर पांचट लिहिणारे
अपरिचित सारे पूरवीचे
तरी आता झालेत ओळखीचे
बघ व्यनित कोणी कुजबुजते
कुणाकुणाला खरडवहीतून जोडे मिळतात रे
उमजत नाही तोंड पुन्हा वरकरुन लिहितात रे
हे परस्परांचे कवतिक करणारे, हे प्रतिक्रियांतून तोंडी लागणारे

कुठल्या दिवशी नकळत मी एक कॉंमेट दिधले रे
असूर कंपूचे कसे जोमाने मलाच भिडले रे

हे कॉमेंट जयातें मधु सुधा
कधी मारतात हा डंखसुध्दा
कधी करतील नावे शंख सुद्धा
कुणाकुणाची कंपूमधुनी फिल्डिंग लागतेय रे
उमजत नाही तंगडी कुणाची कोण कधी खेचेल रे

हे पाककृती लिहिणारे, हे वायफळ चर्चा करणारे

घरात जेजे पडून होते जाली कडमडले
कसे पोरींच्या फोटोंनी 'मीपा' झगमगते

स्त्री तरुण असो वा म्हातारी
हर लेखातून मळमळणारी
स्त्रीमुक्तीसाठी तळमळणारी

मीमराठी मिसळपावचे मैत्रिण होतंय रे
समजत नाही बाजू पुरुषांची इथे कोण ऐकतोय रे

हे गाण्याच्या भेंड्या खेळणारे, हे कॉमेंटसाठी नित्य छळणारे
.
.

हे रोज कविता करणारे ,जन झरझर पांचट लिहिणारे

~निल्या